Home > Westpark

Westpark

Hoera, wij zijn verhuisd!!

Na 75 jaar een groepshuis in de binnenstad van Groningen te hebben gehad zijn wij in april 2013 verhuisd naar het westpark aan de rand van de stad.

Waarom Westpark?

In 2009 heeft onze scoutinggroep besloten om te verhuizen omdat we in de binnenstad geen nieuwe leden meer konden aantrekken, de bereikbaarheid van ons gebouw moeilijker werd en omdat het monumentale gebouw nodig gerenoveerd moest worden.

In onze zoektocht naar een nieuwe locatie hebben wij gekeken naar de locaties van de andere scoutinggroepen in de stad Groningen. Zo zijn er in het noorden, oosten en het zuiden scoutinggroepen gevestigd in parken en nabij woonwijken.

In het westen zat nog geen scoutinggroep . Het Westpark ligt tussen diverse woonwijken (Vinkhuizen, Hoogkerk, de Held en Gravenburg) waar veel kinderen wonen. De aanwezigheid van water, grasvlakten en het nog groeiende groen zijn voor ons als scoutinggroep elementen waar wij onze activiteiten prima kunnen uitvoeren.

Om deze redenen zijn wij verhuisd naar het westpark en kunnen weer volop groeien.

Waar ligt westpark

 Hulp nodig

 

Inmiddels zijn de eerste activiteiten voor het gebouw op ons tererin aan de gang! Maar we zijn er nog lang niet! Om de laatste hand te leggen aans ons groepshuis hebben we uw hulp nodig.

Wat kunt u voor ons doen

Om al onze plannen te kunnen realiseren zijn we op zoek naar sponsoren. U kunt ons hierbij helpen.
 
Voor €10,- kunt u symbolisch 1m2 grond “adopteren”. Meer sponsoren kan natuurlijk ook. In het groepshuis zullen
wij een plaquette ophangen met de namen van iedereen die ons heeft geholpen.
Voor het gebouw en terrein zijn we nog veel materialen nodig. Als u, eventueel via uw werk ons kan helpen met
bijvoorbeeld; de bestrating, het aanleggen van het speelterrein, een materialenstelling (palletstelling), (tl) verlichting
of andere zaken dan vernemen wij dit graag van u.
 
Hoe werk het;
Bijdrage t.b.v. aanschaffen perceel;
- Boek het gewenste bedrag over naar rekening nummer 6011910 t.n.v. stichting Woudlopers- Kipling o.v.v.
grond Westpark
- Stuur een mail naar Aaron@woudlopers-kipling.nl en vermeld hierin:
o Het aantal m2 (in overeenstemming met met uw bijdrage)
o Naam rekening houder (zodat we de bijdragen kunnen bijhouden)
o Naam t.b.v. plaquette (indien u uw naam niet vermeld wilt hebben op de plaquette, graag aangeven
dat de bijdrage anoniem is)
 
Aanbieden van diensten en/of materiaal
- Stuur een mail naar johan@woudlopers-kipling.nl en vermeld hierin welke diensten en/of materialen u ter
beschikking zou kunnen stellen, wij nemen dan z.s.m. contact met u op.
 
Mede dankzij uw steun kunnen we succesvol werken aan de toekomst van onze scoutinggroep, alvast bedankt.
 
Met vriendelijke groet,
Namens de Chr. Scoutinggroep de Woudlopers/R. Kipling
Aaron Ruben, Groepsbegeleider.
Johan Heemstra, Voorzitter.